Odpowiedzi

2010-02-07T16:29:28+01:00
Physical Education
1.Ćwiczenia invigorating - Ten laps room in the column
- Fun in the tag about 4 minutes
2. Arm exercises
Starting position-posture, standing firm, his arms folded against the side of the chest.
1-bend arms back,
2-enhanced folding arms,
3-reproach in the arms snap back with arms at the same time,
4-arm back to starting position starting position-posture, standing firm, shoulders down.
1-wznos arms to the side,
2 - return to the starting position
3-wznos arms up
4-return to the starting position

3. Exercises in the sagittal plane torso forward position output-sit up straight shoulders,
1-bend torso forward,
2-deepening,
3-deepening with the touch of the toes,
4-wyprostdo attitude output
Starting position attitude rozkroczna arms up,
1-bend torso forward,
2-deepening,
3-deepening of the touch substrate, 4-return to the starting position


Wychowanie fizyczne
1.Ćwiczenia ożywiające - Dziesięć okrążeń sali w kolumnie
- Zabawa w berka ok. 4 min
2. Ćwiczenia ramion
Pozycja wyjściowa- postawa stojąc zwarta, ramiona w bok zgięte przed klatką piersiową.
1-zgięcie ramion w tył,
2 -pogłębienie zgięcia ramion,
3-wyrzut ramion w tył z równoczesnym wyprostem ramion,
4-powrót ramion do pozycji wyjściowej Pozycja wyjściowa- postawa stojąc zwarta, ramiona w dół.
1-wznos ramion w bok,
2 - powrót do pozycji wyjściowej
3-wznos ramion w górę
4-powrót do pozycji wyjściowej,

3. Ćwiczenia tułowia płaszczyzna strzałkowa w przód Pozycja wyjściowa- siad prosty ramiona w górę,
1-skłon tułowia w przód,
2-pogłebienie,
3-pogłebienie z dotknięciem palców stóp,
4-wyprostdo postawy wyjściowej
Pozycja wyjściowa postawa rozkroczna ramiona w górze,
1-skłon tułowia w przód,
2-pogłebienie,
3-pogłebienie z dotknięciem podłoża, 4-powrót do p
2 1 2