1.O ile procent więcej spala samochód Marka w mieście (61/100km) niż na trasie (51/00km) ?

2.Oblicz, jaki procent wszystkich opadów stanowią opady :
a)na Śnieżce
b)w Toruniu
c)w Kielcach i Krakowie


Nazwa stacji: Opady miesięczne [m]
-Hel 56
-Toruń 43
-Śnieżka 108
-Kielce 53
-Kraków 64
-Nowy Targ 72

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T17:00:39+01:00
Zad 1
51/100 - 100%
61/100 - x%
Z proporcji:
(61/100)*100
---------------- = 61/(51/100) = 61*(100/51) = 119%
51/100

Odp. W mieście auto spala o 19% więcej paliwa niż na trasie.

Zad 2
Suma opadów: 56+43+108+53+64+72=396
a) 396 - 100%
108 - x%
x=(108*100)/396=27%

b) 396 - 100%
43 - x%
x= (43*100)/396=10,86%

c) 396 - 100%
117 - x%
x= (117*100)/396=25,25%