Pewien budynek ma wysokość 30m.
a) Jaką prace wykonasz na ostatnie pietro budynku ?
b) Jaką moc rozwijasz gdy wchodzosz w czasie 2 minut ?
c) czy jeśli wbiegniesz w ciągu 1 min. to zmieni się wykonana praca i moc ?

podaj prawdziwą masę .

czyli 40 kg :)

1

Odpowiedzi

2010-02-07T17:01:01+01:00
Dane do wszystkich podpunktów:
m = 40 kg ;)
h = 30 m
g = 10 N/kg

Rozw.
a)
W = F × s
F = 40 kg × 10 N/kg = 400 N
W = 400 N × 30 m
W = 12000 J
W = 12 kJ

b)
P = W : t
P = 12000 J : 120 s
P = 100 W (watów)

c)
Jak wbiegniesz na budynek w ciągu jednej minuty zwiększy się moc 2 razy, niż byś wchodził/a na budynek w ciągu jednej minuty. Praca będzie wynosić zawsze tyle samo, niezależnie od czasu.
3 5 3