7. Zadanie (0–1 pkt)
Podkreśl nazwę regionu, na którego obszarze występują poniższe warunki klimatyczne.

Wschodnie fragmenty tego regionu cechują się silnym wpływem klimatu kontynentalnego. Znajduje się tu polski biegun zimna, gdzie średnia temperatura stycznia wynosi –4,9°C.

Pobrzeże Koszalińskie, Pojezierze Mazurskie, Nizina Śląska, Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska

8. Zadanie (0–2 pkt)
Uzupełnij zdania.

a) Najwyższym wzniesieniem w pasie pojezierzy jest .........................................

b) Siarkę wydobywa się w pasie .........................................

9. Zadanie (0–1 pkt)
Wyjaśnij pojęcie:

depresja – .............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T16:54:19+01:00
7. Pojezierze Mazurskie
8. a) Szeska Góra
b) nizina mazowiecka
9. Depresja jest to teren, który znajduje się poniżej poziomu morza.
4 3 4