Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T16:52:38+01:00
W rozwoju gospodarczym Cypru wykorzystywane są, wydaje się, że w przeważającym stopniu jego obiektywne atrybuty związane z położeniem geograficznym i walorami klimatycznymi, w umiejętnej polityce kolejnych rządów, kształtującej kraj z dobrze rozwiniętą sferą usług - turystycznych, finansowych i biznesowych, dobrze funkcjonującą infrastrukturą społeczno - gospodarczą, telekomunikacyjną, dobrze wykształconą siłą roboczą.
Dodatkowym czynnikiem mobilizującym do kolejnych reform było wejście Cypru do Unii Europejskiej. Polityka gospodarcza Cypru od kilku lat nakierowana była na procesy transformacji i przekształceń, których siłą napędową była konieczność harmonizacji i dostosowania do standardów i wymogów Unii Europejskiej. W horyzoncie krótko i średniookresowym te zasadnicze działania realizowane były poprzez restrukturyzację, liberalizację i modernizację gospodarki, a podstawowe narzędzie stanowiła polityka fiskalna i reformy strukturalne. W niedalekiej przyszłości działania te mają doprowadzić do umocnienia gospodarki, zwiększenia jej międzynarodowej konkurencyjności, wejścia do strefy EURO (od 2007r.), umacniania roli Cypru jako regionalnego centrum usług, w tym głównie turystycznych i biznesowych.