Odpowiedzi

2010-02-07T16:56:16+01:00
Drzewo to jeden z najstarszych, najbardziej pojemnych znaczeniowo symboli, od wieków obecny w ikonografii, mitologii i przypowieściach religijnych wielu kultur. Drzewo panuje w królestwie roślin jak lew w królestwie zwierząt, łączy ziemię z niebem, bywa siedzibą sił nadprzyrodzonych, symbolem osi świata, życia kosmicznego, odrodzenia. Celtyccy druidowie, starożytna kasta kapłańska, stworzyli szczególną charakterystykę psychologiczną, przypisując typowe profile charakterologiczne do różnych gatunków drzew. Jest ona zawarta m.in. w tzw. horoskopie galijskim. Współczesna psychologia także sięga do motywu drzewa, na przykład "Arbor Jungi" to symboliczny obraz struktury i funkcji psychicznych człowieka, opracowany w oparciu o "psychologię głębi" Carla Gustawa Junga. Z kolei stary poczciwy "Słownik symboli" Kopalińskiego serwuje nam już w pierwszym akapicie tekstu o drzewie pięćdziesiąt dwa jego symboliczne obrazy, które mnożyć praktycznie w nieskończoność, bo drzewo jak każdy symbol lubi się przypominać, zmieniać i dopowiadać w kolejnych epokowych, kulturowych i indywidualnych interpretacjach.