1. Zazwij wyrażenia:
a) 3x-2b
b)5a*(7b-3)
c)x+2/y

4
a) 6aba
b) -a²
c) -3bebe

5 Zredukuj wyrazy podobne:
a) 6x-4y-8x+4y-1
b)-5x²+4x-6x²-8x

6. oblicz wartosc dla: x= jedna trzecia
a) 3x-x²=
b) jedna druga x-3x²=

7. Uprość:
a) (6x-5)-(6-x)
b)(4x+2)+(-2x-4)

8.
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a) 4a³-8a+4a
b)16a²b-8ab+8b²

Bardzo dużo pkt jest za to zadanie :)
proszę rozwiązać mi to zadanie ale dobrze
dzieki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T16:59:21+01:00
1. Zazwij wyrażenia:
a) 3x-2b różnica iloczynu liczby 3 i x oraz iloczynu liczby 2 i b
b)5a*(7b-3) iloczyn iloczynu liczby 5 i a oraz różnicy iloczynu liczby7 i b oraz liczby 3
c)x+2/y suma liczby x oraz ilorazu liczby 2 i y

4
a) 6aba = 6a²b
b) -a²
c) -3bebe = -3b²e²

5 Zredukuj wyrazy podobne:
a) 6x-4y-8x+4y-1 = -2x-1
b)-5x²+4x-6x²-8x = -11x² - 4x

6. oblicz wartosc dla: x= ⅓
a) 3x-x²= 3 * ⅓ - (⅓)² = 1- (1/9) = (8/9)
b) ½x-3x²= ½*⅓ - 3* (⅓)² = ⅙ - 3* (1/9) = ⅙ - ⅓ = ⅙ - (2/6) = -⅙

7. Uprość:
a) (6x-5)-(6-x) = 6x-5-6+x = 7x-11
b)(4x+2)+(-2x-4) = 4x+2-2x-4 = 2x-2

8.
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a) 4a³-8a+4a = 4a(a²-2+1)
b)16a²b-8ab+8b² = 8b(2a² - a + b)
1 1 1