Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T17:02:26+01:00
Praca prądu elektrycznego wyraża się zależnością:
W = U*I*t
z prawa Ohma: U = I*R
W = I²*R* t

Do wzoru należy podstawić natężenie skuteczne prądu:
I = I₀ / √2 = 10A / √2 = 7,07A

W = (7,07A)² * 80Ω * 3600s = 14 395 651,2 J
1 4 1