1.Jaka jest róznica między grzechem śmiertelnym, a powszednim?

2.Co to są grzechy cudze?

3.Co to jest sakrament pokuty i pojednania?

4.Kiedy i jakimi słowami ustanowił go Pan Jezus?(pyt.3)

5.Jak nazywa się żal za grzechy, wzbudzony nie z lęku, lecz z miłości do Boga?

6.Co jest celem i zadaniem Kościoła?


7.Co to jest sobór powszechny?

8. Co to znaczy hierarchia Kościoła?

9.Jakiem mamy rodzaje łaski i co one oznaczają?

10.Ile jest sakramentów świętych?

11.Kto i kiedy je ustanowił?(pyt.10)

(najbardziej zależy mi na odpowiedziach do 5 włącznie)

2

Odpowiedzi

2010-02-07T18:44:24+01:00
1.grzech śmiertelny polega na tym, że człowiek przekracza przykazania boże lub kościelne w rzeczy ważnej, świadomi i dobrowolnie
grzech powszedni polega na przekroczeniu przykazań bożych lub kościelnych w rzeczy mniej ważnej lecz niezupełnie świadomi
2. grzechy cudze gdy pomagamy w grzechu
3. sakrament w którym zostają z mocy Chrystusa odpuszczone nam, grzechy
4. którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone a którym zatrzymacie są im zatrzymane
5. żal doskonały
6.- kontynuowanie zbawczej misji chrystusa
- budowanie królestwa bożego na ziemi
- prowadzenie ludzi do zjednoczenia z Bogiem
7. sobór powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw kościoła
8. to znaczy że zachowane jest hierarchia urzędów
9.laska uświęcająca i uczynowa
uświęcająca, dar dany darmo na chrzcie świętym
uczynowa pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków

lud wierny
pasterze
biskupi

10. jest siedem sakramentów
11. ustanowił je Jezus w czasie nauczania
9 4 9
2010-02-07T18:47:08+01:00
1Grzech smiertelny jest to swiadome i dobrowolne łamanie przykazań Bożych.Grzech śmiertelny powoduje utrate łaski uświęcającej i kare wieczną.
Grzech powszedni jest to złamanie przykazań nieświadomie, niedobrowolnie lub w rzeczy małej.
3. Sakrament pokuty jest to sakrament w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione.
4. Wezmijcie Ducha Świętego. Którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone ,a którym zatrzymacie są im zatrzymane.
2 5 2