Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T17:13:25+01:00
Zasada suwerennosci narodu- naród przedmiotem władzy w państwie
zasada niepodległości i suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej - nieograniczona swoboda decydowania w sferze politycznej, militarnej , ekonomicznej i społecznej
zasada republikańskiej formy państwa - powoływanie najwyższych organów państwowych w wyniku wyborów
zasada sprawiedliwości społecznej - zgodnosc prawa z zasadami sprawiedliwości społecznej
zasada reprezentacji politycznej - sprawowanie władzy przez przedstawicieli narodu
zasada podziału władzy i równoważenia sie władzy -trójpodział władzy
zasada pluralizmu politycznego - równość wszystkich stronnictw politycznych
zasada społecznej gospodarki rynkowej - mozliwość ingerencji państwa w sprawy gospodarcze
8 3 8