Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T12:24:01+01:00
Spośród narysowanych odcinków wybierz trzy, z których można zbudować trójkąt prostokątny. (Uwaga, Zadanie ma pięć rozwiązań)

Odcinki długości: 1,5; 3; 3√2; 2; 1; √5; √13; 2,5
Odp.
1,2 √5
√5, √13 , 3√2
2√5, 3
1,5,2,2,5
2,3,√13

Który z trójkątów o podanych długościach boków jest prostokątny?

a.2,3,4 b.√2,√3,√5 c.√3,2√5 d.4,5,2√5
Odp.
a)
2² + 3² ≠ 4²
4+9 ≠ 4²
13 ≠16
2² + 3² ≠ 4²

b)
(√2)² +(√3)² = (√5)²
2 + 3=5
to jest trójkat prostokątny

c)
(√3)² +2² ≠ (√5)²
3 + 4 ≠ 5
7 ≠ 5

d)
4² +(2√5)² ≠ 5²
16 + 20 ≠ 25
36 ≠ 25

Rysunki przedstawiają cztery maszty o wysokości 12m, podtrzymywane przez napięcie liny. Który z nich jest ustawiony pionowo ?

a)
5²+12²=13²
25+144=169
169=169
b)
9²+12²=15²
81+144=225
225=225
c)
16²+12²=20²
256+144=400
400=400
d)
7²+12²≠14²
49+144≠196
193 ≠ 196
Maszt d nie jest ustawiony pionowo.
6 1 6