1) W ruchu jednostajnym po okręgu wektor prędkości:
a)zmienia kierunek nie zmieniając prędkości
b)zmienia wartość nie zmieniając kierunku
c)zmienia kierunek i wartość
d)ma stała wartość i kierunek


2) Jeżeli podczas ruchu samochodu na prostolinowym odcinku drogi energia kinetyczna samochodu wzrosła 4 razy,to wartość prękości samochodu wzrosła:
a)pierwiastek 2 razy
b)2 razy
c)4 razy
d)16 razy

3) Człowiek działając siłą 50N na ścianę domu w ciągu 5 sekund w sensie fizycznym wykonał pracę równą:
a) 0 J
b)10 J
c)50 J
d) 250 J

4) Jeżeli masę każdej z dwóch kul zwiększymy dwukrotnie i dwukrotnie zwiekszymy odległość miedzy nimi,to siła grawitacyjna oddziaływania tych kul:
a)zmaleje 4 razy
b)zmaleje 2 razy
c)nie zmieni się
d)wzrośnie 4 razy

2

Odpowiedzi

2010-02-07T17:11:37+01:00
1. d
2. b = 2 razy
bo Ek = m*V^2 / 2 , czyli Ek zmienia się jak prędkość do kwadratu
2^2 = 4
3. a = 0 J
bo aby wykonać prace należy użyć siły przy np. przemieszczeniu ciała a chłopiec nie przesunął ściany
4. c
bo F = G m1*m2 /r^2
F1 = G 2m1 *2m2 /(2r)^2
F1 = G 4 m1*m2/4 r^2
F1 = Gm1*m2/ r^2
F = F1 , siła sie nie zmieni
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T17:11:54+01:00
1)
Odp. a) zmienia kierunek nie zmieniając wartości
2)
Odp. b)2 razy
3)
Odp. a) 0 J
4)
Odp. c)nie zmieni się