Odpowiedzi

2010-02-07T17:19:06+01:00
Pliszka siwa jest niedużym ptaszkiem. Ma bardzo charakterystyczne ubarwienie , z przewagą oczywiście koloru szarego. Na moich zdjęciach dobrze ja widać - wystarczy popatrzeć i zapamiętać:) W sezonie lęgowym samce mają czarną czapeczkę, która później jaśnieje. Zimą pierś jest biała.
Ma szczupłą budowę ciała, długości około 18 cm, z długim, bardzo ruchliwym ogonkiem. Wdzięczny i niepłochliwy ptaszek.
Pliszki przebywają zawsze w pobliżu wody, gniazda zakładają w najróżniejszych miejscach. W stosach drewna, pod okapem domku letniskowego, w stercie kamieni w pęknięciu muru. Widziałem gniazdo z młodymi pod daszkiem domku na środku pola campingowego. Było to już gdy zaczął się turystyczny ruch, rodzice nie zrażali się tym jednak i co chwila przylatywali z owadami w dziobie.
Pliszki wyprowadzają przeważnie dwa lęgi w roku, pisklęta wylęgają się z pięciu - składanych jedno dziennie - jaj. Pierwszy wylęg już w maju. Wysiadywanie jaj trwa ok. 12 dni, a po dwóch tygodniach pisklęta opuszczają gniazdo. Gniazdo wyścielone jest piórkami, włosami, a na zewnątrz ma oplot ze źdźbeł trawy. Charakterystyczne jest dla gniazd pliszek to, że gniazdko zawsze jest osłonięte od góry.
Pożywieniem pliszek są przede wszystkim owady , larwy ważek (dorosłe również).

Występowanie:
Gdzie woda, tam pliszka siwa. Występuje w całej Europie, średnio liczna w całej Polsce, w okolicach Łomży jest jej dużo , chociaż jakby trochę mniej niż kilka lat temu.
Zimę spędza na północy Afryki, południu Europy.

INNE,CIEKAWOSTKI:
Pliszka siwa to pocieszny ptaszek - lubi zabawę w ganianego. Często siada na polnej drodze a gdy nadjeżdza jakiś pojazd - odlatuje... ale niedaleko, siada 50 metrów dalej i ... Nieraz zdarzało mi się bawić z nią w "ganianego" kilkaset metrów.

albo:
Pliszka siwa to mały ptak z rodziny pliszkowatych, zamieszkujący Eurazję i Afrykę Północną. Pliszka siwa jest gatunkiem wędrownym, przeloty od III-IV i VIII-XI.

Charakterystyka
Wielkości wróbla, ale ma znacznie smuklejszą, wydłużoną sylwetkę, zwłaszcza długi jest ogon. Ostrożna, nawet jeśli gniazduje w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka. Najczęściej przebywa na ziemi, nie unika wychodzenia na zupełnie odsłonięte miejsca i nie kryje się. Ptaki często siadają na wyższych miejscach: słupkach, płotach, drutach i budynkach. Samiec śpiewa z podwyższenia. Gatunek wędrowny, zimuje w Europie i Afryce. Wędruje pojedynczo albo w małych grupach, dużych stad nie tworzy.

Rozmieszczenie i siedlisko
W Polsce występuje prawie równomiernie w całym kraju, także w górach. Siedliskiem pliszki siwej są tereny zabudowane i ich obrzeża, brzegi zbiorników wodnych, pastwiska, ugory, niskie zarośla wzdłuż szos i torów kolejowych.

Lęgi
Tworzy pary monogamiczne. Gniazdo buduje ukryte na ziemi albo w otworze, wnęce lub szczelinie (w skarpie, skale, budynku lub pniu drzewa), uwite z traw, korzonków i liści, wyścielone włosami i piórami. Oboje rodzice wysiadują jaja i karmią pisklęta.

Pokarm i sposób żerowania
Pokarmem pliszki siwej są drobne owady (dorosłe, poczwarki, larwy, jaja), pająki i inne bezkręgowce zbierane na ziemi, z roślin (także z powierzchni wody) oraz chwytane w locie. Swą zdobycz łowi chodząc i podbiegając lub podfruwając za nią.
1 5 1
2010-02-07T17:38:28+01:00
Pliszka siwa (z łac. Motacilla alba) - to chroniony w Polsce ptak z rodziny pliszkowatych. Jej długość ciała to 18 cm, a rozpiętość skrzydeł wynosi ok. 30 cm, zaś ciężar sięga do 20 g. Jej śrowowiskiem życia są tereny w pobliżu ludzkich domostw (nieużytki, plaże, pastwiska, suche łąki, itd) - ptak ten chętnie przebywa w towarzystwie człowieka. Spotkać ją można też na placach, podwórkach, mniej ruchliwych drogach, w ogródkach i na brzegach niemal wszystkich zbiorników wodnych. Odżywia się głównie owadami. Pliszka siwa zakłada gniazda pod dachami domów, mostami,w zagłebienich budynków a w środowisku naturalnym na ziemi pod osłoną korzeni i krzewów. Jej gniazdo zbudowane jest z trawy, małych korzonków i mchu, a wyścielone obficie włosiem, sierścią i piórami oraz inną zebraną przez ptaka wyściółką. Pliszka siwa jest gatunkiem wędrownym, a Polsce jest ptakiem lęgowym.
1 5 1