1) Jak zmienia sie energia mechaniczna kamienia rzuconego do góry i spadającego swobodnie ?

2)Akrobata spada na spadochronie ze stałą prękościa 10m/s.Masa akrobaty wraz ze spadochronem wynosi 70kg.Oblicz moc,z jaką akrobata pokonuje opory ruchu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T17:23:10+01:00
1)
Jeżeli pominąć opór powietrza całkowita energia mechaniczna pozostaje stała. Jeżeli uwzględnić opór powietrza wartość całkowitej energii mechanicznej zmniejsza się.

2)
Wartość mocy wyraża się zależnością:
P = W/t = F*s/t = F*v = m*g*v = 70[kg]*9,81[m/s²]*10[m/s] = 6867W