Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:40:55+01:00
Dane:
stal
m1=400g=0,4kg
t1=800*C
t2=? temperatura końcowa ostrza siekiery
c=460J/kg*stC ciepło właściwe stali, różne tabele podają rózne ciepło właściwe ja przyjąłem takie
woda
m2=10kg
t3=20*C
cw=4200J/kg*stC
t2=? temperatura końcowa wody
/temperatur końcowa siekiery i wody są takie same/
Korzystamy z bilansu cieplnego, który mówi, że ilość ciepła pobranego =m ilości ciepła oddanego
stal traci ciepło, woda zyskuje
Q1 - strata ciepła przez stal
Q2 - zysk ciepła przez wodę
Q1=m*c*∆t
Q2=m1*cw*∆t1
∆t1=(t1-t2)
∆t2=(t2-t3)
Q1=Q2
m1*c*∆t1=m2*cw*∆t2
m1*c*(t1-t2)=m2*cw*(t2-t3)
m1*c*t1 - m1*c*t2=m2*cw*t2 - m2*cw*t3
m1*c*t1+m2*cw*t3=m2*cw*t2+m1*c*t2
t2(m2*cw + m1*c)=m1*c*t1+m2*cw*t3
t2=(m1*c*t1+m2*cw*t3):(m2*cw + m1*c)
t2=(0,4*460*800 + 10*4200*20):(10*4200 +m0,4*460)
t2=(147200 +840000):(42000 + 184)
t2=987200:42184
t2= 23,4*C
rachunek jednostek
[t2]=[(kg*J/kg*stC * stC):kg*J/kg* stC]=[*C]
Odpowiedź
temperatura końcowa wynosiła 23,4 *C