Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:06:16+01:00
Oficjalna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.15 w hali widowiskowo- sportowej. Wcześniej w klasach odbywały się spotkania uczniów z wychowawcami celem sprawdzenia obecności, powtórzenia hymnu szkolnego.
Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie, wejściem pocztu sztandarowego.Następnie poczet flagowy dokonał uroczystego zawieszenia flagi państwowej na maszt. W tym czasie wszyscy zgromadzeni zaśpiewali hymn państwowy.
Po powitaniu gości, głos zabrała pani Maciejewska Dorota, która przypomniała historyczne daty-1 i 17 września sprzed 68 lat.
Naszą uroczystość uświetniła obecność Burmistrza Miasta i Gminy Nekla pana Romana Grychowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej pana Marka Wróbla, ustępujących dyrektorów :Elżbiety Paluczek oraz pana Romana Kuszaka. Na trybunach obserwowali uroczystość rodzice, pracownicy obsługi, nauczyciele.
Natomiast nasi uczniowie szczególnie zainteresowani byli chwilą przekazania symbolicznej władzy- "klucza" ustepującego dyrektora pani Elżbiety Paluczek na ręce nowego dyrektora - Roberta Andrzejczaka . Pani dyr. przybliżyła sylwetki nowego dyr. R. Andrzejczaka i wicedyrektora A. Kubackiej , mówiąc o nich dużo ciepłych słów.
Nowy dyrektor podziękował za miłe przywitanie i obiecał, że "klucz" będzie tylko symbolem otwierania wszystkiego co dobre w naszej szkole.
Do słów powitania nowej dyrekcji przyłączył się burmistrz -pogratulował i wręczył kwiaty.
Bardzo ważny moment to ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym naukę rozpocznie 49 pierwszoklasistów w dwóch oddziałach. W klasie Ia wychowawcą jest pani mgr Gabriela Szczepańska ,a w klasie Ib wychowawcą jest pani Barbara Migdalska.
Ślubowanie przeprowadziła pani Gabriela Szczepańska , a aktu pasowania dokonał pan dyr. Robert Andrzejczak. Dzieci oprócz uściśnięcia dłoni przez dyr. otrzymali skromne upominki.
Starsi koledzy nie zapomnieli o swoich nowych i do tego młodszych kolegach- powitali ich słowami i słodyczami.
Powitanie i życzenia oraz symboliczne upominki przedst.. Rady Pedagogicznej p. Iwony Koralewskiej i przedst.. Samorządu Uczniowskiego Macieja Stachowiaka bardzo poruszyły nowego dyrektora.
Po części oficjalnej uczniowie ponownie spotkali się z wychowawcami - Odbierali przygotowane dla nich plany lekcji.
W tym roku szkolnym naukę w szkole podstawowej rozpoczęło 306 uczniów w tym
153chłopców i tyle samo dziewcząt.
Grono pedagogiczne wzbogaciło się o nowych nauczycieli:
-panią mgr Izabelę Owczarz- n-la języka polskiego,
-pana mgr Rafała Renza- n- la muzyki,
-panią mgr Kingę Kuśnierek- psycholog,
-pania Katarzynę Kulczak- n-la nauczania zintegrowanego.
6 3 6