Zadanie z cwiczen I gimnazjum....
Strona 60 i notatke uzupelnic :
Podejmowano ono istotne decyzje w panstwie oraz wybrano 1 (tu trzeba wpisac)............ Podczas obrad nie można było zgłaszac 2.............. do projektów ustaw. Najważniejsza role w Rzymie odgrywał jednak 3................. W jego skład wchodziło 4.......... zasłużonych patrycjuszy. Urzedy w republice rzymskiej miały charakter 5............. Na czele państwa stali dwaj 6...........
Gdy kraj był zagrożony,powoływano 7.......... Sprawował on nieorganiczna władzę, która otrzymywał na okres 8............. Nad przestrzeganiem prawa czuwali 9............ Z kolei 10............ zajmowali sie spisywaniem stanu majątków obywateli rzymskich. Uzupełniali takze liste 11............ Do zadań 12......... należało pilnowanie porządku w miescie. Kwestorzy pomagali w zarządzaniu 13............ państwa i ściąganiu podatków. Plebejuszy reprezentowali 14............, którym przysługiwano prawo weta. w IV w. p.n.e. po raz pierwszy na stanowisko konsula wybrano przedstawiciela 15................


Zadanie 1
Rozwiąż pytania. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.
1) Urzędnik rzymski sporządzający listy senatorów i nadzorujący przestrzeganie obyczajów.
2) Zasiadali w nim dożywotnio szanowani obywatwele.
3) Sprawował władzę sądową.
4) Jeden z bliźniaków wykarmionych przez legendarną wilczycę.
5) Urzędnik reprezentujących najbiedniejszą ludnosc.
6) Pełnił najwyższą funkcję w państwie w czasie pokoju.
7) Nosił przed rzymskim urzędnikiem symbole władzy.
8)Nadzwyczajny urząd w republice rzymskiej.
9) Strój rzymskiego urzędnika.

Nastepny temat PODBOJRE RZYMU
Strona 62 i notatka :
........... <------ w takich kropeczkach trzeba uzupełnic w cwiczeniu bedzie napisane :
1 ........
2 ........
3 .....
4 .......
5 ........
6 ........
7 ........
8 ........
9 .........
10 ........
11 .........
12 .......

Następny temat UPADEK REPUNLIKI RZYMSKIEJ
STRONA 64 uzupełnic notaTKE :
1 ........
2 ........
3 .....
4 .......
5 ........
6 ........
7 ........
8 ........
9 .........
10 ........
11 .........
12 .......
13 .....
14 .....
15 .......
16 .......
Nastepny temat CESARSTWO RZYMSKIE
Strona 66 uzupełnic notaatke :
1 ........
2 ........
3 .....
4 .......
5 ........
6 ........
7 ........
8 ........
9 .........
10 ........
11 .........
12 .......
13 .....
14 .....
15 ......

I odrazu Dziekuje bardzo z góry ;* ;* ;* ;* ;*

2

Odpowiedzi

2010-02-07T17:34:40+01:00
Podejmowano ono istotne decyzje w panstwie oraz wybierało urzedników. Podczas obrad nie można było zgłaszac poprawek do projektów ustaw. Najważniejsza role w Rzymie odgrywał jednak senat. W jego skład wchodziło 300 zasłużonych patrycjuszy. Urzedy w republice rzymskiej miały charakter kolegialny. Na czele państwa stali dwaj konsulowie.
Gdy kraj był zagrożony,powoływano dyktatora. Sprawował on nieorganiczna władzę, która otrzymywał na okres 6 miesięcy. Nad przestrzeganiem prawa czuwali pretorzy. Z kolei cenzorzy zajmowali sie spisywaniem stanu majątków obywateli rzymskich. Uzupełniali takze liste senatorów. Do zadań odylów należało pilnowanie porządku w miescie. Kwestorzy pomagali w zarządzaniu finansami państwa i ściąganiu podatków. Plebejuszy reprezentowali trybuni ludowi, którym przysługiwano prawo weta. w IV w. p.n.e. po raz pierwszy na stanowisko konsula wybrano przedstawiciela plebejuszy

Zad1
1. cenzor
2. senat
3. pretor
4.remus
5. trybun
6. konsul
7. liktor
8. dyktator
9. toga

Hasło: repubika- (res publica - rzecz publiczna) słowo republika w rozumieniu rzymian oznacza państwo rządzone przez urzędników wybieranych na zgromadzeniu ludowym, w którym mogli zasiadać wszyscy obywatele

Ja tam dalej nie doszłam z klasą.
Podałam Ci tylko 1 notatkę.
Mam nadzieje, że trochę pomogłam .
Pozdrawiam ; )
37 4 37
2010-02-07T17:43:28+01:00
Str60
1)urzędników
2)poprawek
3)senat
4)300
5)kolegialny
6)konsulowie
7)dyktatora
8)pół roku
9)preforzy
10)cenzorzy
11)senatorów
12)edylów
13)finansami)
14)trybuni ludowi
15)plebejuszy
krzyżówka
1-cenzor 2-senat 3-pretor 4-remus 5-trybun 6-konsul 7-liktor 8-dyktator 9-toga

str62
1-armii 2-legiony 3-punijczyków 4-punickiej 5- sycylię 6-korsykę 7-218 8- hannibala 9-kannami 10-zamą 11-146 12-grecją

str64
1-imperium 2-prowincje 3-namiestnicy 4-niewolników 5-majątkach 6-gladiatorów 7-spartakusa 8-dowódców wojskowych 9-senatorów 10-gajusz juliusz cezar 11-galię 12-domowej 13-farsalos 14-dyktatorem 15-republiki 16-44

str66
1-oktawian august 2-senat 3-cezar 40pryncypatem 5- pax romana 6-wojny 7-dunaju 8- trajan 9-drogi 10-rzymem 11-legionów 12-romanizacji 13-rzymskiej 14-łacińskiego 15-limes
22 4 22