Metalowy prostopadłościan o objętości 40cm³ zawieszono na siłomierzu który wskazał 4N. Jakie będą wskazania siłomierza po całkowitym zanurzeniu prostopadłościanu w wodzie ( gstość wody wynosi ok. 1000 kg/m³ , wartość współczynnika g wynosi 10 N/kg ????

A - 4,4 N
B - 3,6 N
C - 4 N
D - 0 N

Proszę o jak najszybszą odpowiedź :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T11:45:03+01:00
Fc -siła ciężkości działająca na siłomierz przed zanurzeniem
Fw - siła wyporu
F - siła wskazywana przez siłomierz po zanurzeniu w wodzie

Dane:
V = 40 cm³= 0.00004 m³ (objętość prostopadłościanu)
Fc = 4N
ρ = 1000 kg/m³ (gęstość wody)
g= 10N/kg (przyspieszenie grawitacyjne)

Szukane
F=?

F= Fc - Fw

Fw=ρ*g*V

Fw =(1000 kg/m³)*(10N/kg)*(0.00004 m³)=0.4N

czyli

F=Fc - Fw = 4N - 0.4N = 3.6N

Odp. Prawidłowa odpowiedź to B. 3.6N