Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T12:00:36+01:00
1.
Obracając trójkąt równoboczny woku osi która jest wysokość otrzymamy stożek o średnicy 6 cm czyli o promieniu 3 cm.

Wzór na wysokość trójkąta równobocznego to
h = a√3/2
h=6√3/2
h=3√3

Odpowiedz dobra to d.

2.1
a) obliczamy 5 % powierzchni Australii
x = 7682300 km² * 5% / 100% = 384115 km²

porównujemy z powierzchnia Polski:
384115 km² > 312685 km²

Odpowiedź a jest prawidłowa.Polska jest mniejsza niż 5% Australii.

2.2

9631418 km² - 100%
312685 km² - x%

x = 312685 km² * 100% / 9631418 km²
x ≈ 3,25%

Odpowiedź d.

2.3
17075200 - 100%
(17075200 - 9976140) - x% = 7099060 - x%

x = 7099060 * 100 / 17075200
x ≈ 42%

Odpowiedź c.

3.
Odpowiedz d jest prawidłowa gdyż prosta prostopadła do naszych funkcji jest przerywana czyli nie należy do zboru liczb na naszej prostej. (łatwiej chyba nie dam rady wytłumaczyć :D)

4.
masę protonu mnożymy przez milion

przykład 1
0,00000000000000000000000167248 * 1000000 = 0,0000000000000000167248
= 1,167248 * 10^⁻₁₈ g

przykład 2.
0,00000000000000000000000167248 = 1,67248 * 10^-₂₄
1000000 = 10^₆

(dodajemy do siebie potęgi które są przy 10: -24 + 6 = -18 )
1,67248 * 10^-₂₄ * 10^₆ = 1,167248 * 10^⁻₁₈ g
odpowiedz c

5.tego zadania niestety nie rozwiąże

6.
osób słuchających soul i rock jest:
13% + 12% = 25%

obliczamy ile to osób:
25 % ze 100 = 25 osób

czyli 25 osób na 100 słucha soul-a lub rock-a

wzór na prawdopodobieństwo:
P = A/Ω
nasze A to 25 osób
a Ω to wszystkie osoby z ankiety.

P = 25/100
P = 0,25

Odpowiedz b.

7.
(x-2)(x+2)-3(x-1)≤(x+5)²
x²-4-3x+3≤ x²+10x+25 | -x²
-1-3x≤10x+25 | -25 | +3x
-26≤13x |:13
-2≤x

x∈(-∞ , -2>
Odpowiedz b

8.

b - beata
x- marek (miało być m ale by nie pasowało wizerunkowo do odpowiedzi :D)
j - jarek

dane
b = x+3
j = 2x

b+j+x=43

Tworzymy równanie
(x+3)+2x+x=43
4x+3=43 a to jest to samo co x+3+3x=43

odpowiedz b

9. ( // to główna kreska ułamkowa )
obliczamy pierw liczbę a

a= (3 ⅓ - ¼) : 0,25 // 2½ + 1,5

w liczniku zamieniamy mianowniki ułamków żeby były takie same. i zamieniamy liczbę 0,25 na ułamek
a= (40/12 - 3/12):3/12 // 4
a= 37/12 :3/12 // 4
a= 37/3 // 4
a=37/12

obliczamy b:
b=√√225 - √196 // √144
b=√15-14 // 12 (√1 = 1)
b=1/12

przyrównujemy liczby
37/12 = 1/12

widzimy ze a jest 37 razy większa od b
odpowiedz c

10.
trójkątowi o przeciwprostokątnej 6,5 nadam cyfrę x
trójkątowi o przyprostokątnych 10 i 24 nadam liczbę y

obliczamy długość przeciwprostokątnej trójkąta y
10²+24²=c²
c²=100+576
c²=676
c=26

porównujemy przeciwprostokątne x i y
6,5 = 26
wiedząc ze trójkąty są podobne widzimy ze trójkąt x jest 4 razy mniejszy od trójkąta y

przyprostokątnych 10 i 24 trójkąta y dzielimy na 4
10:4 = 2,5
24:4=6

przyprostokątne trójkąta x wynoszą 2,5 i 6 (to nasza podstawa i wysokość)

obliczamy pole:
P=1/2 a*h
P= 1/2 * 2,5 * 6
P= 7,5

Odp pole trójkąta x wynosi 7,5.


Są obliczenia i nawet wytłumaczenie.Liczę na naj :D