1. Jest składnikiem każdej soli z wyjątkiem soli amonowej.
2. Nazwa anionu kwasu solnego.
3. nazwa soli zawierającej resztę kwasową S²⁻ .
4. jon obdarzony ładunkiem dodatnim .
5. nazwa elektrody ujemnej w procesie elektrolizy.
6. sole kwasu bromowodorowego.
7. rozpad soli na jony pod wpływem wody.
8. produkt gazowy otrzymywany podczas elektrolizy wodnego roztworu CuCl₂
9. jon ujemny.
10. SO₄²⁻, SO₃²⁻, NO₃⁻, S²⁻ są to aniony ............... kwasowych.
11. Nazwisko uczonego, który badał proces elektrolizy.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T17:41:18+01:00
1.metal
2. chlorkowy
3.siarczek
4.kation
5.katoda
6.bromki
7.dysocjacja jonowa (elektrolityczna)
8.chlor
9.anion
10.reszt
11.Faraday
30 4 30
2010-02-07T17:47:28+01:00
1. Jest składnikiem każdej soli z wyjątkiem soli amonowej.
metal
2. Nazwa anionu kwasu solnego.
- chlorek
3. nazwa soli zawierającej resztę kwasową S²⁻ .
siarczek
4. jon obdarzony ładunkiem dodatnim .
- kation
5. nazwa elektrody ujemnej w procesie elektrolizy.
anoda
6. sole kwasu bromowodorowego.
bromki
7. rozpad soli na jony pod wpływem wody.
dysocjacja jonowa
8. produkt gazowy otrzymywany podczas elektrolizy wodnego roztworu CuCl₂
wodór
9. jon ujemny.
anion
10. SO₄²⁻, SO₃²⁻, NO₃⁻, S²⁻ są to aniony ...reszt ............ kwasowych.
11. Nazwisko uczonego, który badał proces elektrolizy.
Thomson
12 1 12