Bryłka metalu o masie 0,3kg, oziębiając się od temperatury 400 stopni C do 0 stopni C, oddała 46 680 J ciepła. Oblicz ciepło właściwe metalu. Jaki to metal?
Bardzo proszę o pomoc, ponieważ z fizy jestem kompletnie zielony. Z góry DZIĘKI !!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:02:13+01:00
M = 0,3kg
ΔT = t1 - t2 = 400K
Q = 46 680J
Cw = ?

Q = Cw * m * ΔT
Cw = Q / m * ΔT
Cw = 46680 / 0.3*400 = 389 J / kg*K

Z tablic fizycznych wynika że jest to miedź.