1) Proszę o podanie rodzajników przedmiotów szkolnych (Mathematik, Polnisch, Deutsch, Englisch, Sport, Geschichte, Biologie, Erdkunde, Chemie, Kunst, Handarbeit, Religion, Ethik, Informatik itd.)
2) Jak powiedzieć: Z ...(np. Sportu)... mam ocenę pięć. - Czy zawsze używamy przyimka w formie nieodmienionej "in", czy odpowiednio odmieniamy? - jeżeli, to w jakim przypadku??? (np.: Im ? Sport habe ich eine Eins. / In (der?) Chemie habe ich eine Zwei).
3) Jak brzmią liczby mnogie od ocen szkolnych:
1 - eine Eins - zwei Einsen
2 - eine Zwei - ?
3 -? -?, 4 - ?-?, 5 - ?-? , 6 - ?-?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T09:40:40+01:00
Ja dodalam:
die Musik
das Russisch
das Franzosich
rodzajniki;
die Mathematik
das Polnisch
das Deutsch
das Englisch
der Sport
die Geschichte
die Biologie
die Erdkunde
die Chemie
die Konst
die Handarbeit
die Religion
die Ethik
die Informatik

Deklinacja rodzajnika:
Nominativ: der ,die ,das
Genitiv : des ,der ,des
Dativ : dem ,der ,dem
Akkusativ : den ,die ,das

piszesz:Im Sport ich habe eine Eins.
bo: Sport ma rodz. der a w 3 przypadku (bezruch) jest dem
mowimy wiec:Im( in dem) Sport


tak samo:In der Mathematik(bo 3 przyp. od die jest der)
Im Englisch(bo:3przyp. od das jest dem wiec im Englich)

ja bym po prostu :zweimal zwei (dwa razy jeden)
Ich habe zweimal sechs.
Jakies pytania pisz.3 3 3