1.) Ułóż równania dysocjacji jonowej.
a) kwasu mrówkowego, mrówczanu sodu.
b) kwasu octowego, octanu wapnia.
c) kwasu propionowego, proponianu potasu.

2.)Napisz trzema sposobami równania reakcji otrzymywane.
a) od stanu sodu.
b) od mrówczanu wapnia.
c) od maślany potasu.

3.) Właściwości chemiczne kwasów.
a)dysocjacja.
b)reakcje z metalami.
c)z tlenkami metali.
d)z wodorotlenkami.proszę o pomoc. ; ) ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T17:51:04+01:00
ZAD.1
a) HCOOH =HCOO- + H+
HCOONa = HCOO- + Na+
b) CH3COOH = CH3COO- + H+
(CH3COO)2Ca = 2CH3COO- + Ca2+
c) C2H5COOH = C2H5COO- + H+
C2H5COOK = C2H5COO- + K+
ZAD2.
a) 2CH3COOH + 2Na = 2CH3COONa + H2
2CH3COOH + Na2O = 2CH3COONa + H2O
CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O
b) 2HCOOH + Ca = (HCOO)2Ca + H2
2HCOOH + CaO = (HCOO)2Ca + H2O
2HCOOH + Ca(OH)2 = (HCOO)2Ca + 2H2O
c) 2C3H7COOH + 2K = 2C3H7COOK + H2
2C3H7COOH + K2O = 2C3H7COOK + H2O
C3H7COOH + KOH = C3H7COOK + H2O23 3 23