Odpowiedzi

2010-02-07T18:15:57+01:00
RON w okresie saskim parł ku upadkowi. Zapoczątkowało ten proces polityka zagraniczna Augusta II Mocnego. W pierwszej kolejności August wplątał kraj w III wojnę północną. Mimo iż, wojna ta nie dotyczyła konkretnie Polaków to główny teatr działań odbywał się właśnie w Rzeczpospolitej. W tym czasie w losy Polaków ingerowały takie państwa jak Szwecja i Rosja. Szwecja na tronie polskim widziała Stanisława Leszczyńskiego, natomiast Rosja wraz z Piotrem I protektorowała Augusta.
Kolejną ingerencją w sprawy polskie było wkroczenie armii rosyjskiej do Polski i przegonienie Stanisława Leszczyńskiego wybranego po śmierci Augusta II na króla Polski. Za pomocą Rosji wybrano na tron drugiego z Wettinów Augusta III. A tę sprawę potwierdził pokój w Wiedniu z 1735r. W historiografii polskiej wydarzenia te są nazwane "wojną o sukcesję polską". Świadczyć to może o tym, że już nie Polacy, a sąsiedzi i inne państwa decydowały o losach kraju.
Natomiast po śmierci Augusta III wybrano na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego. Do tego czynu przyczyniły się wojska rosyjskie. Odtąd wojska rosyjskie były nierozłącznym elementem w krajobrazie Polski, umożliwiając szersze działanie królowi. Począwszy od wtrącanie się w sejmiki Polskie po zbrojne działania przeciw wprowadzeniu Konstytucji 3 maja. Król Stanisław był trwale złączony z carskim tronem. Końcem tego działania było zniknięcie Polski z mapy Europy.
1 2 1