1 Siła o wartości 6N i o zwrocie zgodnym z przemieszczeniem przesunęła ciało o 3m, więc wykonała pracę
2 Na ciało o masie 100g działa siła o wartości 2N. Przyśpieszenie tego ciała ma wartość
3 Autobus odjechał z przystanku o godz. 7.05 do miejscowości odległej o 20 km. O której godzinie będzie na miejscu, jeżeli porusza się ze średnią prędkością 60 km/h?

Pomocy

1

Odpowiedzi

2010-02-07T17:50:38+01:00
"Mobilności zawodowej, edukacyjnej i przestrzennej ludności zamieszkującej obszary wiejskie, miejsko - wiejskie i małe miasta w województwie podlaskim".

Przemiany systemowe, jakie dokonały się w Polsce na przełomie ostatnich dwudziestu lat oprócz wielu pozytywnych skutków wywołały negatywne skutki społeczne.Wśród nich do najważniejszych należałoby zaliczyć wysoką do niedawna stopę bezrobocia oraz ubożenie znacznej części społeczeństwa. Szczególnie często procesowi marginalizacji społecznej ulegali dotychczas i ulegają nadal, mieszkańcy małych społeczności terytorialnych, to znaczy małych miast i obszarów wiejskich.

Powyższe powody stanowiły przesłankę dla podjęcia badań, których celem było rozpoznanie mobilności mieszkańców województwa podlaskiego, w różnych jej przejawach, to znaczy mobilności edukacyjnej, przestrzennej i zawodowej. Uważa się bowiem, że tego typu aktywność może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy elastyczności zatrudnienia oraz zmniejszenia niedopasowań strukturalnych między podażą i popytem na pracę.

Głównym celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie mobilności mieszkańców województwa podlaskiego, w różnych jej przejawach, to znaczy mobilności edukacyjnej, przestrzennej i zawodowej.