Odpowiedzi

2010-02-07T17:49:58+01:00
dziedzina nauki, zajmująca się badaniem ewolucji, jako procesu przyrodniczego, opisująca fakt ewolucji, mechanizmy tego procesu oraz formułująca teorie ewolucyjne. W dużym uproszczeniu ewolucjonizm w biologii to także pogląd przeciwstawiany kreacjonizmowi (w biologii).
2010-02-07T17:50:40+01:00
Ewolucjonizm w biologii – dziedzina nauki, zajmująca się badaniem ewolucji, jako procesu przyrodniczego, opisująca fakt ewolucji, mechanizmy tego procesu oraz formułująca teorie ewolucyjne. W dużym uproszczeniu ewolucjonizm w biologii to także pogląd przeciwstawiany kreacjonizmowi (w biologii).
2010-02-07T18:59:25+01:00
TO DOTYCZY EWOLUCJI BIOLOGICZNEJ:
nauka o ewolucji organizmów, przyjmująca, że wszystkie żyjące na Ziemi organizmy żywe podlegają ciągłym zmianom. Ewolucjonizm jest synonimem teorii ewolucji organizmów.

albo inne:
ewolucjonizm to nauka, która zajmuje się badaniem rozwoju świata organicznego. Dokładniej, zwraca uwagę na przyczyny, kierunki i przebieg tego rozwoju. Na ewolucjonizm biologiczny składają się różne, lekko odmienne niekiedy od siebie teorie ewolucji, które ulegają zmianie wraz z rozwojem nauki.

albo:
dziedzina nauki, zajmująca się badaniem ewolucji, jako procesu przyrodniczego, opisująca fakt ewolucji, mechanizmy tego procesu oraz formułująca teorie ewolucyjne. W dużym uproszczeniu ewolucjonizm w biologii to także pogląd przeciwstawiany kreacjonizmowi (w biologii).