1.Wymień kompetencję nauczyciela wiary
2.Biblia jest Słowem Boga i człowieka
3.Napisz jak kościół pomaga przyjąć i zrozumieć Ewangelię
4.Jakie znaczenie ma dla mojego kościoła moje życie
5.Kto jest odpowiedzialny za poprawną interpretację w kwestiach związanych z wiarą
6. Jak według Ojców Kościoła należy czytać Pismo Święte


PLIIIIIIS!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T16:22:24+01:00
1.Wymień kompetencję nauczyciela wiary
Głosic Ewangelięwszystkim narodom, albowie Jezus powiedział : "Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów".
Poprzez swoje czyny i głoszenie Królestwa pokazywac, że jest prawdziwą osobą wierząca, nie rzucającą słów na wiatr.
Miłosc względem bliźnich.
2.Biblia jest Słowem Boga i człowieka
To znaczy, że ma dwóch autorów. Poprzez natchnienie Ducha świętego, który dawał natchnienie ludziom. Czyli autor nadprzyrodzony- dający natchnienie i człowiek- spisujący to, co daje mu autor nadprzyrodzony.
3.Napisz jak kościół pomaga przyjąć i zrozumieć Ewangelię
Poprzez lekcje religii, homilię w każdą niedzielę, książki, gazety, misjonaże, działlnośc księzy i sióstr zakonnych.
4.Jakie znaczenie ma dla mojego kościoła moje życie
Wielkie, albowiem każdy człowiek jest :członkim" Kościoła. "Nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiaręswojego kościoła".
5.Kto jest odpowiedzialny za poprawną interpretację w kwestiach związanych z wiarą
-księża, siostry zakonne, misjonarze alumni, klerycy,diakoni, my, rodzice, dzieci, katecheci.... Kościół.
6. Jak według Ojców Kościoła należy czytać Pismo Święte
Trzeba miec na to czas. UUweażnie i z miłoscią.
1 5 1