Zad1. Czy prostokąty o wymiarach 2√2cm na 2cm i 2√2cm na 4cm są podobne ? odpowiedz uzasadnij dlaczego.
pilne zróbcie

zad2.Trójkąt A'B'C' jest podobny do trójkąta ABC. Oblicz skalę podobieństwa oraz długości boków B'C' i A'C', jeżeli A'B'=6cm, BC=6cm, AC=12cm, AB=8cm

PILNE:)

1

Odpowiedzi

2010-02-07T18:10:43+01:00
Zad. 1
Nie ponieważ jeśli pierwszy bok zwiększymi dwukrotnie, drugi także musimy zwiększyć dwukrotnie. W tym przypadku zwiększony jest tylko drugi bok. Te prostokąty nie są podobne.
zad. 2
8/12=6/x
8x=6*12
8x=72/8
x=9

BOK A'C' = 9 cm

6/x=8/6
8x=6*6
8x=36/8
x=4,5

BOK B'C' = 4,5 cm

k=1 i 1/3
AB/A'B;
8/6=1 i 1/3