Wykorzystując poniższe określenia opisz proces tworzenia się chmur i opadów admosferycznych : parowanie, para wodna, wznoszenie się powietrza, nascycenie powietrza, wilgotność względna, temperatura punktu rosy, poziom kondensacji, kondensacja pary wodnej, jądra kondensacji, chmury, opad atmosferyczny,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T19:40:56+01:00
TWORZENIE CHMUR
Występowanie chmur zawiązane jest ze wznoszeniem sie powietrza i w konsekwencji z jego ochładzaniem
Powstawanie chmur
-konwekcja(silne ogrzanie podłoża powoduje ogrzanie powietrza i jego ruch do góry oraz powstawanie chmur konwekcyjnych)
-zetknięcie się dwóch mas powietrza o róznych właściwościach termicznych i zawartości pary wodnej ,(tworza się wówczas chmury frontalne)
-bariera górska ,przeszkoda terenowa(wymuszony ruch powietrza ku górze ,w ten sposób powstają chmury orograficzne)
OPADY
Powstają gdy krople wody i kryształki lodu istniejące w chmurach osiągają rozmiary przy których prady powietrzne w chmurze nie mogą ich utrzymać w stanie zawieszenia ;wówczas padają na powierzchnię ziemi
Ze względu na przyczyny wyróżniamy opady;
-konwekcyjne-powstają w rezultacie wznoszenia się silnie nagromadzonego powietrza
-frontalne-tworzą się w miejscu zetknięcia się różnych mas powietrza
-orograficzne-powstają wówczas ,gdy powietrze wznosi się na dowietrznych stokach wzniesień.

wiadomości VADEMECUM MATURA 2009 geografia


21 1 21