JAGIELLONOWIE:
1. Kolejność panowania Jagiellonów.
2. Różnice pomiędzy unią polsko-litewską(w Krewie i w Lubelska)
3. przywileje szlacheckie.
4.Powstanie sejmu Walnego.
5. Stroje mieszczan i szlachty
6.Gospodarka i społeczeństwo w XVI wieku
7. Gospodarka, polityka, kultura odrodzenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:48:57+01:00
Nie bardzo wiem, czy mam rozwijac te punkt, wiec dam krótkie odp.

1. Władysław Jagiełło ( 1386 - 1434)
2. Kazimierz Jagielończyk )1447 - 1492)
3. Jan Olbracht (1492-1501)
4. Aleksander (1501-1506)
5. Zygmunt Stary (1505-1548)
6. Zygmunt II August (1548 - 1572)

Unia w Krewie z 1385 była tylko unią personalna, czyli oba państwa łączyła osoba władcy, zaś lubelska był unią realną, czyli były wspólne instytucje jak np. sejm, senat, władca, polityka zagraniczna, moneta, przywileje szlacheckie, zaś odrębne urzędy ,wojsko,sądy i skarb.

Sejm Walny - pierwszy odbył się w Piotrkowie w 1493 r. Tworzyły go Senat (powstały z byłej rady królewskiej) i izba poselska ( posłowie wybierani na sejmikach ziemskich)

Gospodarka folwarczno - pańszczyźniana
123 4 123