Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T19:45:50+01:00
Ilość ciepła Q jaką trzeba dostarczyć masie lodu od stopienia do wyparowania jest równa sumie: ciepła Q1- ciepło potrzebne do stopienia lodu; ciepła Q2 jakie trzeba dostarczyc aby ogrzać powstała wodę do tem. wrzenia; ciepła Q3 jakie trzeba dostarczyć aby wodę zamienic w pare
czyli Q = Q1 + Q2 + Q3
Q1 = m*ct m - masa lodu; ct - ciepło topnienia lodu
Q2 = m*cw*∆t m - masa wody powstałej z lodu; cw- ciepło właściwe wody; ∆t - różnica temperatur (tk-tp)
Q3 = m*cp m - masa wody; cp ciepło parowania wody

Q =m*ct + m*cw*∆t + m*cp
Dane:
m= 2kg
ct=334000 J/kg = 334kJ/kg
cw=4200J/kg*stC = 4,2kJ/kg*stC
cp=2257000 J/kg = 2257kJ/kg
tk=100*C
tp=0*C
Obliczyć:
Q=?
Wzór:
Q =m*ct + m*cw*∆t + m*cp

Rozwiązanie:
Q =m*ct + m*cw*∆t + m*cp
Q = 2*334+2*4,2*100+2*2257
Q= 668 + 840 + 4514
Q = 6022 kJ

rach. jednostek [Q]=[kg*kJ/kg + kg*kJ/kg*stC + kg*kJ/kg]=[kJ]
odp.Trzeba dostarczyć 6022 kJ ciepła