Jaką pracę wykonamy jeśli skrzynię o masie 200 kg wciągniemy na rampę o wysokości 2,5m po deskach opartych o ziemię w odległości 6m od tej rampy, wiedząc, że siła tarcia pomiędzy skrzynią a deskami wynosi 500N (weź też pod uwagę siłę grawitacji)

1

Odpowiedzi

2010-02-07T18:29:44+01:00
W-praca
F-siła tarcia
s-odległość po jakiej zostanie przesunięta skrzynia
m-masa skrzyni
g-przyspieszenie ziemskie
h-wysokość na jaką zostanie przesunięta skrzynia
ΔEp-różnica energii potencjalnych
Ep₁-energia skrzyni na ziemi
Ep₂-energia skrzyni na rampie

F=500N
s=6m
m=200kg
h=2,5m
g=10m/s²

W=ΔEp+F*s
W=Ep₂-Ep₁+F*s
W=m*g*h-0+F*s
W=200kg*10m/s²*2,5m+500N*6m
W=5000J+3000J
W=8000J

Odp: Praca wyniesie 8000J