Odpowiedzi

2010-02-07T19:35:04+01:00
Dane
Woda
m1=10kg
t1=30*C
cw=4200J/kg*stC
t2=?
Ołów
m2=1kg
c=128 J/kg*stC
t3=300*C
t2=?
Obliczyć
o ile stopni ogrzeje się woda
Rozwiązanie
Korzystamy z bilansu cieplnego, który mówi, ze ilość ciepła pobranego = ilości ciepła oddanego
ciepło pobiera woda
Q1=m1*cw*∆t1
ołów oddaje ciepło
Q2=m2*c*∆t2
czyli Q1=Q2
∆t1=(t2-t1)
∆t2=(t3-t2)
m1*cw*∆t1=m2*c*∆t2
m1*cw*(t2-t1)=m2*c*(t3-t2)
m1*cw*t2 - m1*cw*t1=m2*ct3 - m2*c*t2
m1*cw*t2 + m2*c*t2 = m2*ct3 + m1*cw*t1
t2(m1*cw*2 + m2*c) = m2*ct3 + m1*cw*t1
t2=(m2*c*t3 + m1*cw*t1):m1*cw + m2*c
t2=(1*128*300 + 10*4200*30):(10*4200 + 1*128)
t2=(38400+1260000):(42000+128)
t2=1298400:42128
t2=30,82 rachunek jednostek [t2]=[(kg*J/kg*stC)*stC):(kg*J/kg*stC]=[*C]
t2=30,82*C
O ile wzrosła temperatura wody
30,82*C - 30*C = 0,82*C
odpowiedż
temperatura wody wzrosła o 0,82 *C
16 4 16