Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:13:42+01:00
1. Na Ziemi w tej postaci występuje w górnej warstwie atmosfery.
W postaci związanej wchodzi w skład innych związków nieorganicznych i organicznych (np.: wody, kwasów, zasad, wodorotlenków , węglowodory )

2. Na naszej planecie wodór występuje prawie wyłącznie w związkach w postaci wody, węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny), białek i węglowodanów (białka i cukry wchodzące w skład organizmów roślin i zwierząt). Wolny wodór występuje w niewielkich ilościach w gazie ziemnym, gazach wulkanicznych i górnych warstwach atmosfery. Jest to główny pierwiastek wszechświata - z niego właśnie w wyniku przemian termojądrowych w gwiazdach powstają inne, cięższe pierwiastki
2010-02-07T18:18:33+01:00
Wodór na Ziemi( w stanie wolnym) występuje w niewielkich ilościach w górnych warstwach atmosfery jako produkt wyziewów wulkanicznych.
Wodór jest jednym ze składników wszystkich związków organicznych, kwasów, wodorotlenków, wodorków, amoniaku oraz wody.