1. Znajdźcie informacje o tym, czym się różni wynagrodzenie minimalne od wynagrodzenia najniższego. Opiszcie krótko różnicę.
2. Zbierzcie informacje z dostępnych dla was źródeł, w jakiej wysokości są aktualnie wypłacane: wynagrodzenie najniższe, wynagrodzenie średnie w sferze pozabudżetowej, wynagrodzenia średnie kadry zarządzającej w sferze pozabudżetowej, zasiłek dla bezrobotnych.

1

Odpowiedzi

2010-02-07T21:59:12+01:00
1. Oba pojęcia nie róznią się niczym. Do roku 2002 używano pojęcia najniższe wynagrodzenia, ale ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zostało ono zastąpione pojęciem minimalne wynagrodzenie, które jest co roku waloryzowane. Oba pojęcia jeśli się używa to dotyczą wynagodzenia minimalnego.

2. Wynagrodzenie najniższe/minimalne - 1 317 zł brutto
Wynagrodzenie średnie w sferze pozabudżetowej - 3 652,40 zł brutto (kwota za XII 2009)
Zasiłek dla bezrobotnych - 100% - 717 zł brutto