Zad. 1
dopisz jak najmniejszą liczbę zer i wstaw pryecinki tak , aby nierówności były prawdziwe.

a).......... 5<0,45
b)0,31> .......... 31
c)......... 23<0,88
d)0,08>..........1
e)..........1<0,04

Zad. 2
Niektóre cyfry zastąpiono gwiazdkami (*) . Czy znaki <, = , > zostały wpisane poprawne? Wpisz TAK ,NIE lub NIE WIADOMO.

a)3,*5<4, ** ............
b)5,9*>5,*9..............
c) 9,4* = 9,400 ...........
d)1,* 8*> 1,99.............
e)8,900>8,*................
f)0,0* > 0,1*...............

Zad.3
uzupełnij , wpisując w puste miejsca 5 różnych liczb:

0,4+......+1,2+......+2,7+......+1,8+......+0,3+.......+2,6=10


Zad.4

Kapitan piratów zauwazył zamknięcie skarbu. Ślady na piasku wskazywały , że skarb ukrył ktoś bardzo ciężki. Wskaż pirata , który ukrył skarb.

Pirat a) Jestem lekki jak piórko ważę raptem 7650 dag.
Pirat b) A ja jak motylek : 0,125 t.
Pirat c) Ja ważę 95,500 kg.
Pirat d) Ważę tylko 57000 g.


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:39:06+01:00
ZAD 1
a) 0,05<0,45
b) 0,31>0,031
c) 0,023<0,88
d) 0,08>0,01
e) 0,01<0,04

ZAD 2
a)TAK
B)TAK
c)NIE WIADOMO
d)NIE
e)NIE WIADOMO
f)NIE

ZAD 3
0,4+0,2+1,2+0,3+2,7+0,2+1,8+0,1+0,3+0,2+2,6=10


ZAD 4
odpowiedz prawidlowa to odpowiedz B
2010-02-07T19:11:02+01:00
Zad 1
a)0,05<0,45
b)0,31>0,031
c)0,023<0,88
d)0,08>0,01
e)0,01<0,04

Zad 2
a)3,*5<4, ** TAK
b)5,9*>5,*9 TAK
c) 9,4* = 9,400 NIE WIADOMO
d)1,* 8*> 1,99 NIE
e)8,900>8,* NIE WIADOMO
f)0,0* > 0,1* NIE

Zad 3
0,4+0,1+1,2+0,2+2,7+0,2+1,8+0,4+0,3+0,1+2,6=10

Zad 4
a) 76,50 kg
b) 125kg
c) 95,5kg
d) 57kg

Skarb ukradł pirat b
1 5 1