1. Jeden metr kwadratowy mieszkania na osiedlu Marysieńka kosztuje brutto 6000zł. Jaka kwota pozostaje na koncie firmy budowlanej , a jaka kwota VAT jest przekazywana do skarbu państwa po sprzedaży mieszania o powierzchni 50m kwadratowych , jeśli stawka VAT wynosi 7%? Podatek zaokrąglij do 1zł.

2. Jaki procent ceny brutto stanowi VAT jeśli stawka VAT wynosi 22%? Odpowiedź kaokrąglij. Czy rację ma spżedawca , który twierdzi , że przy stawce 22% VAT , podatek stanowi ponad 1/6 ceny każdego towaru?

prosze, potrzebuje szybko te zadania
daje 15pkt bo tylko tyle mam

1

Odpowiedzi

2010-02-07T23:34:02+01:00
50×6000=300 000zł=cena mieszkania brutto

300 000=107%
x=100%

x=300 000×100:107
x=280 373,83zł tyle zostanie na koncie firmy

do 1 zł=280 374zł
do skarbowego odprowadzą vat=300 000-280373,83=19 626,17zł,
do 1 zł=19626zł
zad.2]
x= cena netto=100%
1,22x= cena brutto=122%
0,22x= vat=22%

1,22=100%
0,22=x%
x=0,22×100:1,22
x=18,03%

vat stanowi około 18,03% ceny brutto

1/6= około 0,17
czyli sprzedawca nie ma racji