Jedna ze ścian w przedpokoju ma kształt prostokąta o wymiarach 200cm x 270 cm. Na ścianie tej wisi lustro w kształcie rombu o przekątnych dł. 135cm i 180cm. Jaką częśc powierzchni ściany zajmuje to lustro?
A) 1/4
B) 1/5
C) 9/40
D) 9/20

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:23:51+01:00
Pole ściany: 200 cm * 270 cm = 54000 cm²
Pole lustra: e*f/2 = 135 cm * 180 cm / 2 = 12150 cm²
Chcąc obliczyć, jaką część pola ściany zajmuje lustro, dzielimy pole lustra przez pole ściany i otrzymujemy 9/40, czyli odpowiedź C.
120 4 120