Odpowiedzi

2010-02-07T18:24:30+01:00
Cena netto = 125 zł
cena brutto = 125 + 22% * 125 = 122% * 125 = 1,22 * 125 = 152,50 zł podatek = brutto − netto = 152,50 − 125 = 27,50 zł
... dalej nie jestem pewna :P
3 3 3
2010-02-07T18:25:03+01:00
125+22%z125=152,5
27,5/152,5*100%=18%
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:30:32+01:00
Cena netto-125zł
cena brutto-125zł*1,22=152,50ZŁ
podatek-152,50-125=27,5zł
152,50-100%
27,50-X
152,5X=2750%
X=2750/152,5=18%
X=18%
Podatek stanowi 18%ceny brutto
6 5 6