Czy mógłby ktoś mi to poprawnie przetłumaczyć??

An animal is endangered when there are not many of its kind alive and it could die out. Animals have always died out naturally in the past. Dinosaurs lived on Earth for a lond time before they suddenly disappeared about 65 milin years ago. But nowodays we don't look after our animals very well, and they are dying out fast - about 1,000 times faster than before. Over 12,000 different types of animal are not in danger. There are only about 1,000 pandas and 6,000 tigers in the world.
There are two main reasons for this - pollution and population growth. Pollution is affecting animals very badly. People are also cutting down the rainforest, and building houses and roads, so animals have nowhere to live and can't find food.
Our organisation has already worked hard to protect the panda and the tiger, but we need more help quickly. Visit our website at www.endangeredanimals.com. Find out how you can adopt an animal and save its life. Please give generously.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:28:29+01:00
Zwierząt jest zagrożone, gdy nie ma wielu tego rodzaju żyje i może zgasnąć. Zwierzęta zawsze umarł w naturalny sposób w przeszłości. Dinozaury żyły na Ziemi w Lond czasu, zanim nagle zniknął około 65 Milin lat temu. Ale nowodays nie dbać o nasze zwierzęta bardzo dobrze, a oni umierają na szybko - ok. 1000 razy szybciej niż wcześniej. Ponad 12.000 różnych gatunków zwierząt nie są zagrożone. Istnieje tylko około 1000 pand, a 6000 tygrysów na świecie.
Istnieją dwie główne przyczyny tego - zanieczyszczenia oraz wzrost liczby ludności. Zanieczyszczenie ma wpływ na zwierzęta bardzo źle. Ludzie są również wycinanie lasów tropikalnych, a do budowy domów i dróg, tak aby zwierzęta nie mają gdzie mieszkać i nie może znaleźć żywności.
Nasza organizacja już wiele starań, aby chronić panda i tygrys, ale potrzebują więcej pomocy szybko. Odwiedź naszą stronę internetową www.endangeredanimals.com. Dowiedz się, jak można przyjąć zwierząt i zapisać jego życia. Proszę hojnie.
2010-02-07T18:28:32+01:00
Zwierząt jest zagrożone, gdy nie ma wielu tego rodzaju żyje i może zgasnąć. Zwierzęta zawsze umarł w naturalny sposób w przeszłości. Dinozaury żyły na Ziemi w Lond czasu, zanim nagle zniknął około 65 Milin lat temu. Ale nowodays nie dbać o nasze zwierzęta bardzo dobrze, a oni umierają na szybko - ok. 1000 razy szybciej niż wcześniej. Ponad 12.000 różnych gatunków zwierząt nie są zagrożone. Istnieje tylko około 1000 pand, a 6000 tygrysów na świecie. Istnieją dwie główne przyczyny tego - zanieczyszczenia oraz wzrost liczby ludności. Zanieczyszczenie ma wpływ na zwierzęta bardzo źle. Ludzie są również wycinanie lasów tropikalnych, a do budowy domów i dróg, tak aby zwierzęta nie mają gdzie mieszkać i nie może znaleźć żywności. Nasza organizacja już wiele starań, aby chronić panda i tygrys, ale potrzebują więcej pomocy szybko. Odwiedź naszą stronę internetową www.endangeredanimals.com. Dowiedz się, jak można przyjąć zwierząt i zapisać jego życia. Proszę hojnie.
2010-02-07T18:50:00+01:00
Zwierząt jest zagrożone, gdy nie ma wielu tego rodzaju żyje i może zgasnąć. Zwierzęta zawsze umarł w naturalny sposób w przeszłości. Dinozaury żyły na Ziemi w Lond czasu, zanim nagle zniknął około 65 Milin lat temu. Ale nowodays nie dbać o nasze zwierzęta bardzo dobrze, a oni umierają na szybko - ok. 1000 razy szybciej niż wcześniej. Ponad 12.000 różnych gatunków zwierząt nie są zagrożone. Istnieje tylko około 1000 pand, a 6000 tygrysów na świecie. Istnieją dwie główne przyczyny tego - zanieczyszczenia oraz wzrost liczby ludności. Zanieczyszczenie ma wpływ na zwierzęta bardzo źle. Ludzie są również wycinanie lasów tropikalnych, a do budowy domów i dróg, tak aby zwierzęta nie mają gdzie mieszkać i nie może znaleźć żywności. Nasza organizacja już wiele starań, aby chronić panda i tygrys, ale potrzebują więcej pomocy szybko. Odwiedź naszą stronę internetową www.endangeredanimals.com. Dowiedz się, jak można przyjąć zwierząt i zapisać jego życia. Proszę hojnie.