To właśnie treść zadania i rozwiązanie zadania, a wy musicie napisać jakbym to mogła zaprezentować! moja katechetka nie jest wymagająca ale zaprezentowane musi to być!!!

1. Co to jest ekumenizm?
2. O czym mówi symbol Nicejsko-Konstantynopolitański ( 381 r)?
3. Wymień i omów znaczenie przymiotów Kościoła

1) Ekumenizm - ruch, inspirowany i kierowany przez Ducha Świętego,
zmierzający do przywrócenia jedności w podzielonym chrześcijaństwie. Ma na celu wypracowanie u osób weń zaangażowanych postawy nacechowanej szacunkiem i zaufaniem do braci z innych Kościołów, eksponowanie tego, co łączy chrześcijan, przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń, podejmowanie współpracy w różnych dziedzinach.
2)Symbol Nicejski
Symbol Nicejski jest pierwszym wyznaniem wiary ogłoszonym przez sobór powszechny. Tym samym jest on początkiem kolejnego okresu rozwoju formuł wyznań wiary. Również przed Soborem Nicejskim (325) używano formuł wyznania wiary, zwłaszcza przy chrzcie i podczas Eucharystii, ale był to formuły lokalne, zatwierdzone przez biskupa lub co najwyżej lokalny synod. Od Symbolu Nicejskiego pojawia się wyznanie wiary o zasięgu i autorytecie ogólnokościelnym.
Sobór Nicejski został zwołany przede wszystkim po to, aby znaleźć odpowiedź na zagrożenie jakie stanowiła dla wiary chrześcijańskiej zdobywająca niemałą popularność doktryna prezbitera aleksandryjskiego, Ariusza. A zatem również jeden z podstawowych dokumentów wydanych przez Sobór - Credo Nicejskie jest w swoich sformułowaniach polemiczne wobec doktryny ariańskiej. Aby więc móc je lepiej zrozumieć trzeba najpierw choćby pokrótce zapoznać się z teologią Ariusza.
3) Przymioty Kościoła:
* Jeden - Tylko jeden Kościół jest kościołem prawdziwym, to znaczy założonym przez Boga. Symbolem jedności w katolicyzmie jest papież.
* Święty - Jako wspólnota mistyczna jest doskonałym Mistycznym Ciałem Chrystusa, Ludem Bożym (co nie oznacza świętości wszystkich członków Kościoła ani kapłanów), w którym działa Duch Święty.
* Powszechny - Jest powołany do działania wśród całej ludzkości i obejmuje tym działaniem wszystkich ludzi niezależnie od stanu, majątku, narodowości oraz od popełnionych grzechów.
-Apostolski - W pełni i nieprzerwanie przechowuje naukę Jezusa przekazaną apostołom. Symbolem tego w katolicyzmie jest sukcesja apostolska: biskup musi wykazać nieprzerwany łańcuch wyświęcania od jednego z pierwszych Dwunastu Apostołów.
To właśnie treść zadania i rozwiązanie zadania, a wy musicie napisać jakbym to mogła zaprezentować!
o zaprezentowanie pisemne ( rozwiązanie tego zadania) proszę je rozwiązywać do dzisiaj - niedzieli 7 lutego do godz. 21, ale również będę czekać jeszcze jutro na rozwiązanie tego zadania ( chodzi o prezentację)! Ten kto to zrobi najlepiej nagrodzę do dając mu naj........., oceniając zad. na 5

3

Odpowiedzi

2010-02-07T18:30:00+01:00
1. Jest to ruch kierowany przez Ducha Swietego .Ma on na celu wypracowanie postawy naszacowany szacunkiem do braci z innego kosciola mowi o tym co laczy chrzescijan
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:30:06+01:00
Ja bym zrobił z tego plakat, a z tego co napisałaś wybrał najważniejsze elementy odpowiedzi na ten temat. Mam nadzieję że Ci się spodobał mój pomysł.
1 5 1
2010-02-07T19:04:17+01:00
Druknij kilka zdjęć i przyklej wszystko na Brystolu. Zrób z tego taką prezentację. Opowiadaj a nie czytaj i będzie ok.
1 4 1