Odpowiedzi

2010-02-07T18:37:32+01:00
Zawartość pierwiastków: a) masa Al - 27 g masa Cl - 35,5 g Masa AlCl3 - 27 + 3*35,5 = 133,5 xg Al - 100 g 27 g - 133,5 x = 20 % (zawrtość glinu) xg Cl - 100 g 3*35,5 g Cl - 133,5g x= 80% Cl

Pb(NO3)2=207u+2*14u+6*16u=207u+28u+96u=331u %Pb= 207u/331u*100%=62,54% %N=28u/331u*100%=8,46% %O=96u/331u*100%=29,00%

Na 32,4%
S 22,5%
O 45%
2010-02-07T18:37:47+01:00
A) Na2SO4=23u*2+32u+4*16u=46u+32u+64u=142u %Na= 46u/142u*100%=32,39% %S=32u/142u*100%=22,54% %O=64u/142u*100%=45,07
b) Pb(NO3)2=207u+2*14u+6*16u=207u+28u+96u=331u %Pb= 207u/331u*100%=62,54% %N=28u/331u*100%=8,46% %O=96u/331u*100%=29,00%
c) AlCl3 = 27u+3*35u=27u+105u=132u %Al = 27/132*100%=20,45% %Cl = 105/132*100%=79,55%