1.Oceń decuzję Piłsudzkiego o przeprowadzeniu zamachu stanu. Czy było możliwe inne rozwiązanie problemów politycznych kraju?
2.Wymień różnice między ustrojem autorytarnym i totalitarnym na przykładzie Polski i III Rzeszy.
3.Przedstaw konsekwencje układów z Rapallo i Locarno dla Polski.


Proszę o pomoc bo sama nie umiem sobie odpowiedziec na te pytania z góry dziękuje:*:)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T19:38:12+01:00
1. a) Zamach majowy przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego był nieco naruszeniem praw demokracji, ale z drugiej strony był potzrebny. Polska to kraj w którym od dawna brakowało ręki która potafiłaby sprawnie i wydatnie rządzić Rzeczypospolitą. Józef Piłsudski nie mógł patrzeć na to, że kraj o który tak cięzko walczył nie potrafi utrzymać dobrej pozycji i sprawnie rządzić. I uważam, że była to słuszna decyzja, i w samą porę, ponieważ politycy którzy nieumiejętnie sprawowali rządy, nie zdążyli narobić zbyt wielu szkód.
b) Oczywiście byc może były inne rozwiązania tego problemu, jak znajac Polaków Piłsudski wolał nie ryzykowac. Rozwiązania polityczne nie dałyby oczekiwanych rezulatów , a trzebabyło działac. To było dobre rozwiązanie.
2. Ustrój autorytarny nie nalezy mylić z totalitarnym, był to ustrój który swoja nazwę zawdziecza osobie marszałka Piłsudskiego, gdyz opierał sie na jego autorytecie. Natomiast ustrój totalitarny polegał, na bezwzględnym rządzeniu jednej osoby, fuhrera Hitlera. Była to istotna róznica, poniewaz rządy wodza nie podlegały zakwestionowania. Od jego słow wszystko zależało i wszystko było jemu podporządkowane. Totalitaryzm to tez terror a w Polsce nigdy nigdzie nie było aktów terrorystycznych ze strony rządu wobec obywateli. Nalezy pamiętać, że po zamachu majowym ustalono nową konstytucje, w której po prostu usprawniono zasade działania i funkcionowania naszego panstwa, a w II Rzeszy państwu podporządkowano wszystkie dziedziny życia.
3. O tych układach możnaby wiele powiedzieć, ale najwazniejsze jest to że Polska przestała się liczyc jako pańswo potężne. Jej pozycja upadała na arenie międzynarodowej. A to był cios, ponieważ potem kiedy przed II wojna światową podpisaliśmy układy z Francją i Wlk. Brytania kltóre miały nam pomóc w razie aktu agresji ze stroby Niemiec i ZSRR, miały nas potem po prostu gdzieś, i nie obochodził ich nasz los. Co jest nie dopuszczalne.