CZERWINSKI
JEDLENSKO KRAKOWSKO
MIESZAWSKO CEREKWICKI
RADOMSKI
ROK WYDANIATO DO PIERWSZEJ TABELI
WLADZA DRUGA TABELA
MIEJSCE WYDANIA TRZECIA TABELA
PRZYCZYNA 4 TABELA
TRESC 5 TABELA
DAJE PRZYKLAD;1374 LUDWIK WEGIERSKI KOSZYCE ABY UZYSKAC ZGODE SZLACHTY NA OBJECIE TRONU
POTRZEBUJE NA...... dzis do 24

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:59:33+01:00
1422 Czerwińsk, Władysław Jagiełło dla szlachty.
-zakaz sprawowania przez jedna osobę funkcji sędziego i starosty
-nietykalność majątkowa bez wyroku sądowego
-obowiazek sądzenia wg prawa pisanego
-nałożenie na króla obowiązku uzyskania zgody rady królewskiej na bicie monety

1430-1433- Jedlnia, Kraków, Władysław Jagiełło dla szlachty by zapewnić tron swojemu synowi Kazimierzowi
-gwarancja nietykalnosci osobistej
-zakaz więzienia i konfiskaty dóbr bez wyroku sądu
- wyłaczność szlachty do piastowania godności kościelnych

1454, Cerekwica Nieszawa, Kazimierz Jagiellończyk dla szlachty by zebrała się w pospolite ruszenie do wojny 13-letniej
-potwierdza dotychczasowe prawa
-zakaz wprowadzania nowych podatkó i wydawania praw oraz zwoływania ospolitego ruszenia bez zgody sejmików