WYZNACZONO ROZPUSZCZALNOŚĆ SALETRY POTASOWEJ;WYNIKI ZEBRANO W TABELI

TEMPERATURA |0 C |20 C |40 C|60 C|80 C|100 C
| | | | |
ROZPUSZCZALNOŚĆ 13,3|31,6| 63,9|110,0|169,0|246,0
w g/100G WODY

SPORZĄDŹ KRZYWĄ ROZPUSZCZALNOŚCI TEJ SUBSTANCJI,A NASTEPNIE ODCZYTAJ JEJ ROZPUSZCZALNOŚĆ W TEMPERATURZE 85 C

1

Odpowiedzi

2010-02-08T13:50:29+01:00
Rozpuszczalność tej substancji w 85°C wynosi 188g/100g wody.
Wykres w załączniku.