Pomocy ! Na jutro dam maksymalną ilość pkt!
Na wodzie położono drewniany klocek o objętości 60 cm³ i stalową sztabkę takich samych wymiarów. Drewniany klocek pływa po wodzie zanurzony w niej do połowy swojej objętości a stalowa sztabka tonie . Oblicz wartość siły wyporu działającej na klocek i sztabkę !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:46:24+01:00
Fw₁-siła wyporu działająca na klocek drewniany
Fw₂-siła wyporu działająca na sztabkę
V₁-objętość klocka
V₂-objętość sztabki
ρ-gęstość wody
g-przyspieszenie ziemskie

V₁=V₂=60cm³=0,06dm³
ρ=1kg/dm³
g=10m/s²

Fw₁=ρ*g*½V₁
Fw₁=0,3N

Fw₂=ρ*g*V₂
Fw₂=0,6N

Odp: Na drewniany klocek działa siła wyporu o wartości 0,3N, a na sztabkę siła wyporu o wartości 0,6N