1. Oblicz wartość wyrażenia 2x + 5 dla:
a) x= 3
b)x= 0,25
c)x= -3
d)x=-0,5
2.Jaka jest wartość wyrażenia 3x²+2x-1dla
a)x=2
b)x-2
c)x=10
d)x=-1,5
3.Oblicz wartość wyrażena 5x²-y dla:
a)x=3,y=2
b)x=5,y=-3
c)x=0,5,y=⅓
d)x=-¼,y=⅕
e)x=0,y=-12
f)x=-2,y=20
4.Oblicz wartości wyrażeń dla x=2:
a) 1410x(x-2)
b)2x(x-1)+2

2

Odpowiedzi

2010-02-07T18:43:56+01:00
Zadanie 1:
a) 2x+5
x=3
2 * 3+5=11
b)2x+5
x=0,25
2*0,25+5=5,50
c)2x+5
x=-3
2* (-3)+5=(-1)
d)2x+5
x=-0,5
2* (-0,5) +5=4
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:56:06+01:00
1. Oblicz wartość wyrażenia 2x + 5 dla:
a) x= 3
2 x 3 + 5 = 11

b)x= 0,25
2 x 0,25 + 5 = 5,5

c)x= -3
2 x -3 + 5 = -1

d)x=-0,5
2 x -0,5 + 5 = 4

2.Jaka jest wartość wyrażenia 3x²+2x-1 dla

a)x=2
3 x 2² + 2 x 2 - 1 = 12 + 4 - 1 = 15

b)x-2
3 x -2² + 2 x -2 - 1 = 12 - 4 - 1 = 7

c)x=10
3 x 10² + 2 x 10 - 1 = 300 + 20 - 1 = 319

d)x=-1,5
3 x (-1,5)² + 2 x (-1,5) - 1 = 6,75 - 3 - 1 = 2,75

3.Oblicz wartość wyrażena 5x²-y dla:
a)x=3,y=2
5 x 3² - 2 = 45 -2 = 43

b)x=5,y=-3
5 x 5² -(-3) = 125 + 3 = 128

c)x=0,5,y=⅓
5 x (0,5)² - 1/3 = 1,25 -1/3 = 1,25 - 0,33 = 0,92

d)x=-¼,y=1
5 x (-1/4)² -1 = 5/16 -1 = -11/16
e)x=0,y=-12
5 x 0² - (-12) = 12

f)x=-2,y=20
5 x (-2)² - 20 = 0

4.Oblicz wartości wyrażeń dla x=2:
a) 1410x(x-2)
1410 x 2 (2-2) = 0

b)2x(x-1)+2
2 x 2 (2-1) +2 = 4 x 1 + 2 = 6
1 5 1