Zad.1.) 1 prostopadłościan ma wymiary 6dm x 3dm x 4dm
2 prostopadłościan ma wymiary 5dm x 4dm x 9dm
Oba naczynia maja kształt prostopadłościanu . w pierwszym naszyniu woda sięga do trzy-czwarte wysokości, w drugim do jednej-trzeciej wysokości. w którym naczyniu jest więcej wody i o ile litrów więcej.


zad.2.) Pan Piotr cztery razy dziennie wkrapla sobie po jednej kropli lekarstwa do każdego oka. Kropli wystarczyło na 25 dni. Jaką przybliżoną objętość ma jedna kropla? Wyraź tę objętość w milimetrach sześciennych.
a cała buteleczka kropli do oczu ma 10ml.


;))

1

Odpowiedzi

2010-02-07T19:07:36+01:00
1 prostopadłościan - 72dm objętości
2 prostopadłościan - 180dm objętości
72:4=18 72-18= 54= 3-4 naczynia
2 prostopadłościan - 180:3=60 dm objętości
odp: W drugim naczyniu jest więcej dm objętości o 6 l. niż w pierwszym prostopadłościanie
zad.2)- Figura nr 2
V²= a*b*c
V²=9*5*4=45*4=180dm³=180l
180*⅓=60dm³=60l
60l-54l= 6l
Odp: więcej wody jest w figurze nr 2, jest w niej o 6l więcej ;);)