Odpowiedzi

2010-02-07T18:54:03+01:00
Do dziedzin osiągnięć Rzymian należy prawo. To Rzymianie wymyślili rozmaite ustawy, dzięki którym utrzymywali porządek w państwie. Pretor pilnował także, aby przestępcy odbyli należytą karę za swoje złe postępowanie.
Pierwszy zbiór praw, powstały w połowie V w. p .n.e., został nazwany Prawem XII tablic.

Kolejnym osiągnięciem Rzymian to wielkie rozwinięcie budownictwa. Jednym z dzieł sztuki to akwedukt ze znajdującymi się ponad arkadami na szczycie budowli kanałami wodnymi, którymi płynęła woda. Następna budowla to Panteon. Wielkim szczytem budowli w tamtych czasach jest kopuła wieńcząca tę budowlę. Pochodzi ona z II w. p.n.e. Kolejnym osiągnięciem to zbudowanie Koloseum. Miało ono kształt elipsy i niesamowicie wielką arenę, na której odbywały się liczne widowiska. Miał bowiem 80 wejść, dzięki czemu widzom łatwo było wejść i wyjść z amfiteatru.