Odpowiedzi

2010-02-07T19:07:01+01:00
Osiągnięcia rzymian w dziedzinie prawa i inżynierii
Rzymianie wzbogacili wspólny dorobek cywilizacyjny Europejczyków swoim prawem i nauką o prawie. Najstarszy zbiór praw datowany jest na V wiek p. n. e. Nazywał się Prawem XII Tablic, ponieważ jego tekst został wyryty na dwunastu tablicach z brązu wystawiony na widok publiczny. Prawo XII Tablic było spisanym prawem zwyczajowym. Regulowało między innymi sposób prowadzenia rozprawy sądowej, pod szczególną ochronę brało prawo własności. W kolejnych wiekach wraz z pojawieniem się nowych przepisów i ustaw Rzymianie porządkowali je i tworzyli zbiory praw tak zwane kodyfikacje. Na początku VI w. n. e. Cesarz wschodnio-rzymski Justynian polecił zebrać w jeden zbiór cały dotychczasowy dorobek prawa rzymskiego. W ten sposób powstała największa kodyfikacja, zwana Kodeksem Justyniana.
Niemal na wszystkich granicach imperium budowali oni długie setki kilometrów linie umocnień zwane limesami. Forty wojskowe znajdujące się na limesie były rozmieszczone w takiej odległości, by obrońcy mogli szybko poinformować o nadciągającym się niebezpieczeństwie. Najbardziej znanym rzymskim umocnieniem, którego zarysy przetrwały do dzisiaj jest tak zwany wał Hadriana.
;)))
13 3 13